Menu Bezoek onze facebook pagina !

Nieuws

Met droefheid melden wij het overlijden van onze vriend, onze gewezen voorzitter en ere-bestuurslid Etienne Vanackere.

Etienne is zondag thuis overleden, omringd door de liefde van zijn echtgenote Anny en hun familie, op de respectabele leeftijd van 95 jaar. We bieden Anny en haar familie onze oprechte deelneming aan.

De uitvaartplechtigheid zal plaats vinden op zaterdag 21/12 om 11u30 in het uitvaartcentrum Serrus, Kozakstraat 15 Wevelgem (parking en ingang Schoolstraat bij begin Lauwestraat).

Etienne hebben we steeds gekend als een gedreven historicus en doener. Zo nam hij er naast zijn engagement bij FAS ook de oprichting bij van de Wevelgemse heemkundige kring Wiblinga. Als we soms stellen dat FAS en Wiblinga zusterverenigingen zijn, dan is dat niet louter toeval.

Etienne is ook de auteur van het boek "Van Flugplatz tot Airport", nog steeds hét referentiewerk wat betreft de geschiedenis van wat we nu kennen als de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Etienne was ook jarenlang enthousiaste gids in het luchtvaartmuseum van FAS. Hij was ook de drijvende kracht achter talrijke herdenkingsmomenten in de streek.

We zijn Etienne dankbaar voor de jarenlange vriendschap, zijn belangrijke bijdrage aan onze vereniging en de enorme rijkdom aan historische informatie die hij ons en de komende generaties nalaat.´╗┐

Gelieve het volledige rouwbericht te vinden op de website van Funerarium Serrus. Je kan ook online condoleren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis

Ontstaan en groei

1. Het prille begin

In 1989 kwamen enkele luchtvaartenthousiasten uit het Vlaamse land bijeen te Wevelgem, met als doel: het stichten van een luchtvaartvereniging. Het was niet de bedoeling om een zoveelste select clubje op te richten voor beroepspiloten of andere professionelen. Maar een vereniging voor iedereen die ook maar iets of wat voor luchtvaart voelde. Het motto was immers: door en voor luchtvaartenthousiasten. Tevens was er, in het westelijk deel van ons land, nood aan dergelijke vereniging. In andere provincies waren luchtvaart verenigingen al jaren een begrip, dus een leemte diende opgevuld te worden. De vereniging kreeg als naam: "Flanders Aviation Society" of kortweg FAS vzw. Men nam direct een sterke start om twintig jaar later nog steeds een vaste waarde te zijn in ons land.

2. Doelstellingen

Het doel van de vereniging is het onderling contact bevorderen tussen alle verwanten, nauw en ver, jong en oud, uit alle mogelijke takken van lucht- en ruimtevaart, dit in eigen organisatie en door medewerking aan andere organisaties die de doelstelling van de vereniging kunnen bevorderen.

3. De vereniging werd als vereniging zonder winstgevend doel (vzw) opgericht op 23 februari 1990 publicatie in het Belgisch Staatsblad met als identificatienummer: 9459/90

4. De groei

Vanaf 1990 kende de vereniging een sterke start. Het aantal leden nam jaarlijks toe. Het ledenaantal blijft met ongeveer 150 leden al jaren vrij stabiel.

5. De toekomst

In de toekomst wil de FAS zijn activiteiten nog verder uitbouwen, zoals:

  • Bezoek aan nationale en internationale vliegevenementen
  • Bezoek aan lucht en ruimtevaartgebonden bedrijven
  • Bezoek aan Belgische, Franse en Nederlandse vliegbasissen
  • Bezoek aan luchtvaartmusea in binnen en buitenland
  • Het bekendmaken van onze vereniging via infobeurzen
  • Organiseren van spreekbeurten
  • Het verder uitbouwen van ons educatieve tentoonstellingsruimte 'FAS-Luchtvaartmuseum'
  • Het verspreiden en het promoten, via onze website, van onze activiteitenagenda
  • Het uitgeven van ons ledenblad, 'FAS-info'

 

GDPR: ons beleid terzake kan je opvragen via het contactformulier. Het zal toegankelijk zijn via deze website op een later tijdstip.

Huishoudelijk reglement: idem

Over ons

U kan enkele foto's uit vorige jaren terugvinden onder de Tab 'Spotting Historisch FAS 25 jaar'