Menu Bezoek onze facebook pagina !

Doelstelling

In opbouw

 

Voor wie ?

In opbouw

 

Geschiedenis

Ontstaan en groei

1. Het prille begin

In 1989 kwamen enkele luchtvaartenthousiasten uit het Vlaamse land bijeen te Wevelgem, met als doel: het stichten van een luchtvaartvereniging. Het was niet de bedoeling om een zoveelste select clubje op te richten voor beroepspiloten of andere professionelen. Maar een vereniging voor iedereen die ook maar iets of wat voor luchtvaart voelde. Het motto was immers: door en voor luchtvaartenthousiasten. Tevens was er, in het westelijk deel van ons land, nood aan dergelijke vereniging. In andere provincies waren luchtvaart verenigingen al jaren een begrip, dus een leemte diende opgevuld te worden. De vereniging kreeg als naam: "Flanders Aviation Society" of kortweg FAS vzw. Men nam direct een sterke start om twintig jaar later nog steeds een vaste waarde te zijn in ons land.

2. Doelstellingen

Het doel van de vereniging is het onderling contact bevorderen tussen alle verwanten, nauw en ver, jong en oud, uit alle mogelijke takken van lucht- en ruimtevaart, dit in eigen organisatie en door medewerking aan andere organisaties die de doelstelling van de vereniging kunnen bevorderen.

3. De vereniging werd als vereniging zonder winstgevend doel (vzw) opgericht op 23 februari 1990 publicatie in het Belgisch Staatsblad met als identificatienummer: 9459/90

4. De groei

Vanaf 1990 kende de vereniging een sterke start. Het aantal leden nam jaarlijks toe. Het ledenaantal blijft met ongeveer 150 leden al jaren vrij stabiel.

5. De toekomst

In de toekomst wil de FAS zijn activiteiten nog verder uitbouwen, zoals:

  • Bezoek aan nationale en internationale vliegevenementen
  • Bezoek aan lucht en ruimtevaartgebonden bedrijven
  • Bezoek aan Belgische, Franse en Nederlandse vliegbasissen
  • Bezoek aan luchtvaartmusea in binnen en buitenland
  • Het bekendmaken van onze vereniging via infobeurzen
  • Organiseren van spreekbeurten
  • Het verder uitbouwen van ons educatieve tentoonstellingsruimte 'FAS-Luchtvaartmuseum'
  • Het verspreiden en het promoten, via onze website, van onze activiteitenagenda
  • Het uitgeven van ons ledenblad, 'FAS-info'

 

GDPR: ons beleid terzake kan je opvragen via het contactformulier. Het zal toegankelijk zijn via deze website op een later tijdstip.

Huishoudelijk reglement: idem

Over ons

U kan enkele foto's uit vorige jaren terugvinden onder de Tab 'Spotting Historisch FAS 25 jaar'