Menu Bezoek onze facebook pagina !

Doelstelling

FAS heeft tot doel mensen met interesse in lucht- en ruimtevaart samen te brengen, ongeacht de kennis van de lucht- en ruimtevaartmaterie, de beroeps- of opleidingsachtergrond, de leeftijd of de budgetaire middelen. FAS wil bijdragen tot de democratisering van de luchtvaart en houdt er daarom een zeer bescheiden lidgeld op na.

FAS onderscheidt zich van de reguliere vliegclubs omdat FAS geen vliegopleiding aanbiedt en geen vliegtuigen te huur heeft. FAS onderscheidt zich van spottersclubs omdat je perfect van de werking van FAS kunt genieten zonder dure foto apparatuur te moeten meesleuren. Toch zijn er een aantal FAS-leden die over een vliegvergunning beschikken of die doorwinterde spotters zijn. FAS is uniek en daarmee perfect complementair naast andere verenigingen. FAS houdt rekening met de brede waaier aan interessegebieden die bij haar leden bestaat. Daardoor is het aanbod in activiteiten en artikels in de FAS Info evenzeer gevarieerd. Op die manier kom je zeker wel in aanraking met iets van net buiten je eigen comfortzone, interessant maar nog niet geweten.

Het samenbrengen van mensen die een interesse (of voor sommigen een passie) delen zorgt ervoor dat gelijkgestemden elkaar vinden. Tevens kunnen we heel veel leren van elkaar of kunnen we delen anderen laten delen in het plezier van onze hobbies (of jobs). Elke pijler in de werking van onze vereniging draagt hiertoe bij: 

 

Voor wie

 In opbouw.

ACTIVITEITEN

De activeiten zijn de gelegenheden waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan tijdens een groepsuitstap, een voordracht of een andere leuke luchtvaartactiviteit.

   

LUCHTVAARTMUSEUM

Het luchtvaartmuseum is tot stand gekomen dankzij enkele verzamelaars die hun collectie samen brachten tot een bijzonder geheel. Nu draagt dit museum perfect bij tot het toegankelijk maken van het thema luchtvaart aan een zeer breed publiek. De techniciteit van de uitleg wordt door onze gidsen perfect afgestemd op het bezoekende publiek.

   

 

FAS INFO MAGAZINE

"Door en voor luchtvaartliefhebbers" is het motto van de vereniging en dat trekken we door tot in het clubmagazine. De redactie staat steeds garant voor een rijkelijk geïllustreerde en gevarieerde uitgave.

   
Daarnaast is de inzet van de moderne digitale communicatiemiddelen de FAS niet ontgaan. Onze Facebook groep is er om snel en gemakkelijk met elkaar te communiceren. Elkaar om informatie vragen of informatie delen kan perfect via deze groep. Vooral in deze tijden waarbij fysieke ontmoetingen wat moeilijker te organiseren zijn vormen de digitale kanalen een goed alternatief.    

 

 

 

 

 

Geschiedenis

Ontstaan en groei

1. Het prille begin

In 1989 kwamen enkele luchtvaartenthousiasten uit het Vlaamse land bijeen te Wevelgem, met als doel: het stichten van een luchtvaartvereniging. Het was niet de bedoeling om een zoveelste select clubje op te richten voor beroepspiloten of andere professionelen. Maar een vereniging voor iedereen die ook maar iets of wat voor luchtvaart voelde. Het motto was immers: door en voor luchtvaartenthousiasten. Tevens was er, in het westelijk deel van ons land, nood aan dergelijke vereniging. In andere provincies waren luchtvaart verenigingen al jaren een begrip, dus een leemte diende opgevuld te worden. De vereniging kreeg als naam: "Flanders Aviation Society" of kortweg FAS vzw. Men nam direct een sterke start om twintig jaar later nog steeds een vaste waarde te zijn in ons land.

2. Doelstellingen

Het doel van de vereniging is het onderling contact bevorderen tussen alle verwanten, nauw en ver, jong en oud, uit alle mogelijke takken van lucht- en ruimtevaart, dit in eigen organisatie en door medewerking aan andere organisaties die de doelstelling van de vereniging kunnen bevorderen.

3. De vereniging werd als vereniging zonder winstgevend doel (vzw) opgericht op 23 februari 1990 publicatie in het Belgisch Staatsblad met als identificatienummer: 9459/90

4. De groei

Vanaf 1990 kende de vereniging een sterke start. Het aantal leden nam jaarlijks toe. Het ledenaantal blijft met ongeveer 150 leden al jaren vrij stabiel.

5. De toekomst

In de toekomst wil de FAS zijn activiteiten nog verder uitbouwen, zoals:

  • Bezoek aan nationale en internationale vliegevenementen
  • Bezoek aan lucht en ruimtevaartgebonden bedrijven
  • Bezoek aan Belgische, Franse en Nederlandse vliegbasissen
  • Bezoek aan luchtvaartmusea in binnen en buitenland
  • Het bekendmaken van onze vereniging via infobeurzen
  • Organiseren van spreekbeurten
  • Het verder uitbouwen van ons educatieve tentoonstellingsruimte 'FAS-Luchtvaartmuseum'
  • Het verspreiden en het promoten, via onze website, van onze activiteitenagenda
  • Het uitgeven van ons ledenblad, 'FAS-info'

 

GDPR: ons beleid terzake kan je opvragen via het contactformulier. Het zal toegankelijk zijn via deze website op een later tijdstip.

Huishoudelijk reglement: idem

Over ons

U kan enkele foto's uit vorige jaren terugvinden onder de Tab 'Spotting Historisch FAS 25 jaar'